Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.09.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp     Spørgsmål  Sp 1
 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering af yderligere stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ud- og ombygning af Ordrup Skole.
 
 Pk 3a
 
 Pk 3b

4 Anlægsbevilling. Etablering af trappe og kørestolsrampe ned til
Hundesømosen.
 
 Pk 4
5 Anlægsregnskab. Ombygning af Egebjerg.
 
 Pk 5
6 Det gode liv - i nye rammer, Høring af det værdibaserede program juni 2014.
 
 Pk 6a

 Pk 6b

7 Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015.
 
 Pk 7
8 I/S Vestforbrænding - godkendelse af låneramme.
 
 Pk 8
9 Garantistillelse for lån i Nordvand.
 
 Pk 9
10 Beskæftigelsesplan 2015.
 
 Pk 10a

 Pk 10b

11 Indstilling af repræsentant til LBR.
 
 Pk 11
12 Valg af ny suppleant for lejerrepræsentant til Beboerklagenævnet i Gentofte Kommune.
 
 Pk 12
13 Ældrepulje 2015.
 
 Pk 13
14 Projekt "Fra non space to fun Space".
 
 Pk 14
15 Studierejse til New Zealand.
 
 Pk 15a

 Pk 15b

 Pk 15c

    .............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,