Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.10.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
SP

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9 

Kommentarer 1

Kommentarer 2

Kommentarer 3
   

 Sp 1

 Sp 2

 Sp 3

 Sp 4

 Sp 5

 Sp 6

 Sp 7

 Sp 8

 Sp 9 

 Kt 1

 Kt 2

 Kt 3

1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 412 for Bellevueteatrets restaurant. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Miljøkonsekvensrapport for boligbyggeri på Tuborg Syd. Offenlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til understøttelse af et demensvenligt miljø på plejeboligerne Egebjerg og Nymosehave
 
 Pk 4
5 Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme 2019-2020 på 353 mio. kr.
 
 Pk 5
6 Anbefalinger fra opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg
 
 Pk 6
7 Anbefalinger fra opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte Aflevering fra opgaveudvalg
 
 Pk 7
8 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for Opgaveudvalget Det internationale Gentofte
 
 Pk 8 - 14 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Unges sundhed og trivsel i fokus 
 
 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen
 
 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Flere skal i ordinært arbejde eller uddannelse 
 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget FN's 17 verdensmål i Gentofte
 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Tryghed for borgerne
 

Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen ved Kildeskovshallen
 
15 Nye vedtægter for Bellevue Teatret
 
 Pk 15
 16 Anmodning om at træde tilbage fra en række hverv
 
 Pk 16
 17 Redegørelse af beregningerne til budget for 2019 – med særligt fokus på udgifterne til ”Anden Aktør”
 
 Pk 17
     ..................

Spørgsmål 1

Spørgsmål 1

Spørgsmål 1

Ansvarlig for siden: