Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.01.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden. Pk 1
2 Lokalplan 337 for Vidarskolen II og kommuneplantillæg 17/09. Endelig.   Pk 2
3 Forslag til kommuneplantillæg fra Københavns kommune om opstilling af store vindmøller. Pk 3
4 Ordrupvej 30, Den selvejende almene ældreboliginstitution
Holmegårdsparken, Skema B vedr. 120 plejeboliger med tilhørende servicearealer. 

Pk 4a
Pk 4b

5 Anlægsbevilling til påbegyndelse af fjernvarmeforsyning af et område i Vangede.  Pk 5
6 Anlægsbevilling til renovering af veje i 2012.  Pk 6
7 Anlægsbevilling til renovering af cykelstier i 2012.  Pk 7
8 Anlægsbevilling til renovering af bygværker i 2012 med involvering af 3. part.  Pk 8
9 Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen 2012.  Pk 9
10 IT-anskaffelse DHUV.  Pk 10
11 Høring af Klimastrategi for Hovedstadsregionen. 

Pk 11a
Pk 11b

12 Godkendelse af vedtægtsændring for Strandlund Kollektivboliger.  Pk 12
13 Handleplan 2012 for Handicappolitikken.  Pk 13
14 Nordvand - Takstændring som følge af afgiftsændringer 2012.  Pk 14
15 Fritagelse af medlem og valg af 1 supplent til bestyrelsen for Gentofte Ejendomsselskab.  Pk 15
 16 Betalingsring.  Pk 16
 17 Regeringens kommende forslag til betalingsring. 

Pk 17a
Pk 17b
Pk 17c
Pk 17d
Pk 17e
Pk 17f

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,