Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.01.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
 Sp Spørgsmål  Sp
 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til Det Mobile Ungekontor.
 
 Pk 3
4 Jægersborg Bibliotek - fra udvidelse til ny-indretning.
 
 Pk 4
5 Almene boliger – Lejerbo Gentofte – Godkendelse af kommunal garanti for renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen.
 
 Pk 5
6 HIK - omlægning af lån i ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup.
 
 Pk 6
7 Takster 2017 - Nordvand.
 
 Pk 7
8 Udpegning af medlem til opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0 - 6 år.
 
 Pk 8
9 Orientering om udpegning af medlem til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.
 
 Pk 9
10 Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet.
 
 Pk 10
11 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalg vedr. Boligsocial indsats.
 
 Pk 11
12 Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget vedr. Digitalisering.
 
 Pk 12
13 Leje af bygninger i Charlottenlund Slotshave.
 

 Pk 13a

 Pk 13b

 Pk 13c

 Pk 13d

 Pk 13e

 Pk 13f
   

14 Manglende svar på spørgsmål omkring budget og budgetændringer for byggeriet på Bank Mikkelsens Vej.
 
 Pk 14
15 Fjernvarme på "stand by".
 
 Pk 15
16 Nøgletal for skoleområdet.
 
 Pk 16


 
 ..............

Ansvarlig for siden: