Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.04.2012

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
Pk 1
2 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012, høring.
 
Pk 2
3 Lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium. Endelig plan.
 
Pk 3
4 Lokalplan 101.1 for Mesterlodden og Lagergårdsvej. Offentlig høring.
 
Pk 4
5 Gentofte Sportspark fase 3 - ydelser til opstart.
 
Pk 5
6 Fjernvarmeforsyning af et område i Vangede - endelig godkendelse.
 
Pk 6
7 Anlægsbevilling til trafiksikring af flere kryds på Lyngbyvej.
 
Pk 7
8 Anlægsbevilling til trafiksikring af Adolphsvej.
 
Pk 8
9 Supplerende anlægsbevilling til trafiksikring af kryds på Tuborgvej - Niels Andersens Vej.
 
Pk 9
10 Anlægsbevilling til videreførelse af projektsekretariat for Cykelsuperstier i Hovedstaden og cyklistkampagne i 5. klasse - 2012.
 
Pk 10
11 Anlægsbevilling til transformering af Teglgårdsgrunden til et grønt aktivitetsområde.
 
Pk 11
12 Anlægsbevilling til fornyelse af formklippede træer på Jægersborg Allé.
 
Pk 12
13 Skaterfaciliteter, anlægsbevilling.
 
Pk 13
14 Anlægsbevilling Gentofte Sportspark fase 2.
 
Pk 14
15 Anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. til udvikling af digitale styringsredskaber og ledelsesinformation 2012.
 
Pk 15
16 Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter 2012.
 
Pk 16
17 Årsregnskab 2011 - Oversendelse til revision.
 

Pk 17a

Pk 17b
 

18 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gentofte Kommunes Fritidsordninger.
 
Pk 18
19 Mobil Interaktiv Genoptræning.
 
Pk 19 
20 Drøftelse og godkendelse af vision for børneområdet.
 
Pk 20
21 Ny ressourcemodel på skoleområdet.
 

Pk 21a

Pk 21b

Pk 21c
 

22 Frihed til Frivillighed.
 
Pk 22
23 Test af teknologier der afhjælper adfærdsforstyrrelser hos demente.
 
Pk 23
24 Analyse af muligheden for dannelse af fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet.
 
Pk 24

25 og

26

Høringssvar til forslag til frikommunelov.

Frikommuneansøgninger 2. runde.
 

Pk 25a

Pk 25b

Pk 25c

Pk 25d

Pk 25e

Pk 25f

27 Adgang til telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.
 

Pk 27a

Pk 27b

Pk 27c
  

28 Drøftelse af Gentofte Kommunes interne revision.
 
Pk 28
29 Ansættelsesvilkår i Gentofte Kommune.
 
Pk 29
30 Selvforvaltningsaftalen på Gentofte Stadion.
 

Pk 30a

Pk 30b

Pk 30c

Pk 30d
 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,