Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.04.2018

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 381 for Busses Skole. Offentlig høring
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til projektering af midlertidige boliger til flygtninge på Ørnegårdsvej 17.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til Aula Anlægsbevilling på 8,3 mio. til implementering af borgerdialog og samarbejdsplatformen Aula på skole- og dagtilbudsområdet
 
 Pk 4
5 Anlægsregnskab - Søgårdsskolen, udbygning
 
 Pk 5 - 11
6 Anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold (SPV) 2017
 
 
7 Anlægsregnskab Energihandlingsplan 2017
 
 
8 Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning
 
 
9 Anlægsregnskab - renovering af Øregård Museum
 
 
10 Anlægsregnskab - Parker og grønne områder 2016
 
 
11 Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.
 
 
12 Årsregnskab 2017 - Oversendelse til revision.
 
 Pk 12
13 Ny IT sikkerhedspolitik og retningslinjer for it-brugere i Gentofte Kommune
 
 Pk 13
14 Valg af nyt medlem til Øregaard Museums Bestyrelse
 
 Pk 14
 
 
 ................

Ansvarlig for siden: