Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.05.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til trafiksikkerhedsplan 2017-2020 fra Opgaveudvalget for Trafik - sikker i byen.
 
 Pk 2
3 Forslag til Ungepolitik fra Opgaveudvalget for Ungepolitik.
 

 Pk 3a

 Pk 3b

 Pk 3c
 

4 Lokalplan 382 for Charlottenlund Slotshave, og en del af Charlottenlund Skov. Offentlig høring.
 

 Pk 4a

 Pk 4b

 Pk 4c
 

5 Anlægsbevilling i udgift og indtægt til trafiksikkerhedsprojekt og +way busstoppesteder på Kildegårds Plads.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevilling til indtægt og udgift til supercykelstien på Allerødruten.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til sammenlægning af to daginstitutioner i De Fire Gårde.
 
 Pk 7
8 Bank-Mikkelsens Vej Orientering om projektforslag og økonomi inden udbud af botilbud og børnehus.
 
 Pk 8
9 Genbevilling på anlægsområdet fra 2015 til 2016 og tidsforskydninger til 2017 og 2018.
 
 Pk 9
10 Genbevilling fra 2015 til 2016 for driftsbevillinger.
 
 Pk 10
11 Økonomisk rapportering 1. kvartal 2016.
 
 Pk 11
12 Nordvands tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Gentofte Kommune 2007-2016.
 
 Pk 12
13 - 33 13 Anlægsregnskab og skema C for Holmegårdsparken.
14 Anlægsregnskab Større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2015.
15 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2015.
16 Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2015.
17 Anlægsregnskab - Gentofte Genbrugsstation.
18 Anlægsregnskab – Udbygning af fjernvarme i Gentofte og Jægersborg.
19 Anlægsregnskab for oprensning af olieforurening på Helleruplund Alle 20.
20 Anlægsregnskab – Renovering af bygværker 2014.
21 Anlægsregnskab for "Musikbunkeren".
22 Anlægsregnskab Det grå pakhus.
23 Anlægsregnskab Digitalisering af folkeskoler 2015.
24 Anlægsregnskab Tranegårdsskolen, udearealer.
25 Anlægsregnskab Gentofte Skole, indretning af nye læringsmiljøer.
26 Anlægsregnskab Gentofte Sportspark fase 2.
27 Anlægsregnskab for velfærdsteknologi til forflytninger på Pleje- og Sundhedsområdet ("2 til 1").
28 Anlægsregnskab – IT infrastruktur 2014.
29 Anlægsregnskab – Udvikling af Genvej og tilhørende applikationer.
30 Anlægsregnskab - Officemodernisering 2015.
31 Anlægsregnskab Gentofte Platformen.
32 Anlægsregnskab – IT-Grundplatformsmodernisering.
33 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2015. 

 Pk 13-33a

 Pk 13-33b

34 Kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier.
 
 Pk 34
35 Styreformer på Idrætsanlæg i Gentofte Kommune.
 
 Pk 35
36 Frikommune - Evaluering af forsøg 2012-2015.  Pk 36
 
37 Frikommuneforsøg 2016-2019.  Pk 37
 
38  Status på ViTo samt planer for ændret organisering.   Pk 38
 
39  Bernstorffstøtten.   Pk 39
    .................. 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,