Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.09.2013

Punkt    Indhold Lydfiler 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 346 for et område mellem Alrunevej og Nellikevej. Endelig.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 344 for Kildegårdsvej 71 og Kommuneplantillæg 1/2013. Endelig.
 
 Pk 3
4 Forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt. Offentlig høring.
  
 Pk 4
5 Forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til Lokalplan 231 for et område ved Fortunvej m.m. Offentlig høring.
 
 Pk 5
6 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til fire initiativer.
 
 Pk 6
7 Ansøgning om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til tilgængelighedsforbedringer på diverse skoler.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til Office-modernisering og pilotprojekt på Gentofte-Platformen.
 
 Pk 8
9 Udkast til styringsaftale 2014.
 
 Pk 9
10 Frikommuneforsøg for Tand- og Sundhedsplejen.
 
 Pk 10
11 Gentofte Kommunes garantistillelse for investeringer i Nordvand.
 
 Pk 11
12 Beskæftigelsesplan 2014.
 
 Pk 12
13 Udpegning af nyt medlem til Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte.
 
 Pk 13
14 Bedragerisag.
 

 Pk 14a

 Pk 14b

 Pk 14c

 Pk 14d

 Pk 14e

     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,