Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.09.2019

-
Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Høringssvar til forslag til Københavns Kommuneplan 2019.
 
 Pk 2
3 Anlægsbevilling til 28 almene ældreboliger ved Stolpehøj samt godkendelse af
skema A+B.
 
 Pk 3
4 og 5 Anlægsbevilling til udbud af nødkaldsanlæg i plejeboligerne.
Anlægsbevilling til opgradering af nødkald på Rygårdcentret og Tranehaven.
 
 Pk 4og5 
6 Anlægsbevilling til et nyt multirum i Gentofte Ishal.
 
 Pk 6
7 Anlægsregnskab for udvikling af Hellerupvej 22-26.
 
 Pk 7
8 Gentofte-ordningen.
 
 Pk 8
9 Retningslinjer for samarbejdet mellem Dagtilbud og Børn og Familie.
 
 Pk 9
10 Udpegning af medlem til FGU Nords bestyrelse.
 
 Pk 10
11 Indstilling af suppleant til Skatteankenævn Nærum.
 
 Pk 11
12 Valg af personlig stedfortræder til medlem i Handicaprådet.
 
 Pk 12
13 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalg.
 
 Pk 13
       

Ansvarlig for siden: