Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 30.10.2017

Punkt    Indhold Lydfil 
0 Mindeord lisbeth winther
 Pk 0
  
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Anlægsbevilling til renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter.
 
 Pk 2
3 UNICEF By 2018.
 
 Pk 3
4 Energihandlingsplan 2018-2025.
 
 Pk 4
5 Administrativ og overenskomstmæssig flytning af Gentofte Kommunes fritidscentre.
 
 Pk 5
6 Anbefalinger til at styrke forældresamarbejde, dannelse og aktiviteter i hjemmet. Aflevering fra opgaveudvalg.
 
 Pk 6
7 Godkendelse af vedtægtsændring for IS Bellevue Strandpark.
 
 Pk 7
8 Per Bruun Andersens indtræden i Kommunalbestyrelsen november 2017.
 
 Pk 8
9 Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Boligsocial Indsats samt opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte.
 
 Pk 9
10 Udpegning af medlem til opgaveudvalget Kulturpolitik.
 
 Pk 10
11 Udpegning af nyt medlem af Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.
 
 Pk 11
12 Forslag fra Enhedslisten om at begrænse borgmesterens vederlag.
 
 Pk 12
13 Borgerdrevne forslag.
 

 Pk 13a

 Pk 13b

 Pk 13c

 Pk 13d 
................

Ansvarlig for siden: