Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 31.03.2014

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Forslag til lokalplan 364 - tema om butiksstørrelser m.v. Offentlig høring.
 
 Pk 2
3 Lokalplan 234 for et område ved Vilvordevej og Vilvordeparken. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til fortsættelse af
fjernvarme-udbygningsplanens fase 2 (Vangede), etape 2.5, og tilslutning langs eksisterende ledninger. 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarmeforsyning i Gentofte og Charlottenlund, Fase 3.
 
 Pk 5
6 Anlægsbevillinger - handleplan 2014 under Belægningsstrategi 2014 - 2021.
 
 Pk 6
7 Anlægsbevilling til projektering af trafiksikkerhed ved krydset
Klampenborgvej/Hvidørevej.
 
 Pk 7
8 Anlægsbevilling "Træn skolevej" Træningsværktøj til skolebørn i trafikken.
 
 Pk 8
9 Anlægsbevilling til pulje om parker og grønne områder 2014.
 
 Pk 9
10 Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2014.
 
 Pk 10
11 Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen.
 
 Pk 11
12 Anlægsbevilling til nye cykelstier på Gentoftegade.
 
 Pk 12
13 Anlægsbevilling til kunstgræsbane i SIF.
 
 Pk 13
14 Anlægsbevilling til udearealer på Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen.
 
 Pk 14
15 Ændring af bekendtgørelse om standsning og parkering i Gentofte Kommune med henblik på fortsat mulighed for parkering delvist på fortov.
 
 Pk 15
 16 Handicappolitik. Handleplan 2014.
 
 Pk 16
 17 Nordvand - godkendelse af takster 2014.
 
 Pk 17
 18 Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift.
 
 Pk 18
 19 Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014.
 
 Pk 19
 20 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.
 
 Pk 20
 21 Nyttejobs i Gentofte Kommune.
 

 Pk 21a

 Pk 21b
     

 22 Instruks for orientering af kommunalbestyrelsen.
 

 Pk 22a

 Pk 22b

 Pk 22c

 Pk 22d

 Pk 22e

 Pk 22f

 Pk 22g

 Pk 22h

     ............

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,