Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 31.08.2015

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej 43 -57. Endelig vedtagelse.
 
 Pk 2
3 Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling Digitalisering af folkeskoler 2015.
 
 Pk 4
5 Anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til klargøring af nye lokaler til Tranehaven.
 
 Pk 5
6 I/S Vestforbrænding, godkendelse af låneramme.
 
 Pk 6
7 Garantistillelse for lån i Nordvand.
 
 Pk 7
8 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2015/halvårsregnskab.
 
 Pk 8
9 Kommissorium for opgaveudvalg om Ungepolitik for Gentofte Kommune.
 

 Pk 9a

 Pk 9b

 Pk 9c

 Pk 9d

 Pk 9e

 Pk 9f
  

10 Kommissorrium for opgaveudvalg fællesskaber for børn og unge.
 
 Pk 10
11 Kommissorium for opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-Struktur.
 
 Pk 11
12 Kommissorium for opgaveudvalg for Skolereformen.
 
 Pk 12
13 Kommissorium for opgaveudvalg om ”Ny Sundhedspolitik”.
 
 Pk 13
14 Kommissorium for opgaveudvalg om ”Integration af flygtninge”.
 
 Pk 14
15 Kommissorium for opgaveudvalg om ”Erhvervspolitik for Gentofte Kommune”.
 
 Pk 15
16 Kommissorium for opgaveudvalg vedrørende "Trafik - sikker i byen".
 
 Pk 16
17 Idræts- og Bevægelsespolitik som emne for et opgaveudvalg.
 
 Pk 17
18 

Proces for strategi for bæredygtig udvikling 2016 - 2019.
  

 Pk 18
19  Metoder til identifikationer af mulige personer til opgaveudvalg.
   
 Pk 19
20  Politikernes spørgsmål og svar på Politikerportalen.
   
 Pk 20
21  Mødeplan for 2016 for Kommunalbestyrelsen, stående udvalg og Opgaveudvalg.
    
 Pk 21
22  Nedsættelse af Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd.
     
 Pk 22
23  Indstilling af nyt medlem til huslejenævnet.
  
 Pk 23
24  Flytning af møde vedr. 1. behandling af budgettet.
   
 Pk 24
25  Badebro.
   
 Pk 25
     

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,