Lydoptagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 31.10.2016

Punkt    Indhold Lydfil 
1 Meddelelser fra formanden.
 
 Pk 1
2 Lokalplan 380. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Offentlig høring.
  
 Pk 2
3 Tillæg 17 til Kommuneplan 2013. Værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelser. Offentlig høring.
 
 Pk 3
4 Anlægsbevilling til etablering af rørbro over Lyngbyvej.
  
 Pk 4
5 Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2016.
 
 Pk 5
6 Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af foreløbig låneramme 2017-18 på 413 mio. kr.
 
 Pk 6
7 Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S.
 
 Pk 7
8 Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab.
 
 Pk 8a

 Pk 8b  

9 Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalg - Bæredygtigt Gentofte.
  
 Pk 9
10 Udpegning til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling.
  
 Pk 10
11 Udpegning af medlemmer til Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn 0 - 6 år.
 
 Pk 11
12 Revisionsrapport for 2015.
 
 Pk 12
13 "Træn Skolevej" - Træningsværktøj til skolebørn i trafikken.
 
 Pk 13

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,