Opgaveudvalg

En stor del af arbejdet i de faste udvalg er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling. Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter udvalgenes emner og udpeger medlemmer.

Lokalpolitikerne bruger mindre tid i de traditionelle faste udvalg, og udvikler i stedet politikker og strategier sammen med borgerne i midlertidige opgaveudvalg, som kommunalbestyrelsen løbende nedsætter omkring udvalgte emner.

Formålet med opgaveudvalgene er at styrke samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv udvikling i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalgenes medlemmer består af en blanding af lokalpolitikere, borgere og andre interessenter - fx eksperter, foreninger og andre samarbejdspartnere. Opgaveudvalgene er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges og nye opgaveudvalg kan nedsættes.

Det er kommunalbestyrelsen, der løbende forholder sig til og beslutter, hvilke opgaveudvalg der nedsættes. Udvalgene nedsættes jf. den kommunale styrelseslovs §17 stk. 4.

Med direkte deltagelse af borgere og andre interessenter, sikrer opgaveudvalgene bedre muligheder for samarbejdsdrevet innovation og bedre samlet rådgivning til kommunalbestyrelsen.

Foreløbigt vedtagne opgaveudvalg i 2020

  • Ny svømmehal ved Kildeskovshallen
  • Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse
  • Fremtidens boligformer for seniorer
  • Udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber

 

Information om rekruttering til kommende opgaveudvalg bliver slået op her på gentofte.dk

Se styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,