Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse

Uanset hvor du bor, er der ikke langt til et bibliotek i Gentofte – og Gentofte Bibliotekerne er blandt landets mest brugte. Nu kan du være med til at så frøene til de kommende års udvikling af bibliotekerne som kulturhuse ved at deltage i det kommende opgaveudvalg ”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”, hvor borgere og politikere sammen skal udarbejde forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes udvikling.

Gentoftes seks biblioteker er forskellige, fordi de gror i hver deres bydel. Det tætte samarbejde mellem lokalt bibliotek og borgere, foreninger, dagtilbud, skoler og erhverv er vokset frem gennem en årrække, hvor bibliotekerne selv har haft fokus på at udvikle sig som lokale kulturhuse. Nu inviterer kommunalbestyrelsen borgere til at være med til at sætte konkrete hegnspæle for bibliotekerne i et opgaveudvalg, som har titlen: Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse 

Hvis du interesseret i at deltage og matcher en eller flere af følgende kompetencer, så meld dig (se nedenfor hvordan du tilmelder dig)

  • Du er engageret i et lokalsamfund i kommunen, fx i en forening eller andre frivillige aktiviteter
  • Du bruger ofte biblioteket til lån og afhentning af bøger eller som opholdssted, fx læsesal eller café
  • Du deltager ofte i arrangementer på biblioteket, fx foredrag, læseklubber, koncerter eller andet
  • Du arbejder frivilligt på et bibliotek
  • Du kommer ikke meget på biblioteket, men har et stort kulturforbrug i øvrigt
  • Du er forælder og medlem af en skolebestyrelse
  • Du er forælder og medlem af en forældrebestyrelse i et dagtilbud
  • Du er under 25 år og bruger biblioteket
  • Du er under 25 år og bruger biblioteket, især i forbindelse med dine studier
  • Du er kulturel iværksætter / professionel kulturproducent

Hvad er et opgaveudvalg?

 Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 6 møder efter arbejdstid i perioden fra november 2020 til september 2021 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage?

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse, skal du udfylde et kort spørgeskema.

Udfyld spørgeskema her

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse er den 27. september 2020.

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt.

Det skal du være opmærksom på

For at kunne deltage i opgaveudvalget arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.
Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne 26. oktober 2020.
Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i november 2020, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i tredje kvartal 2021.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konstitueret kultur- og ungechef Anna Tolstrup Jensen på mail: atj@gentofte.dk eller på telefon 29 38 81 93 eller tovholder Kristoffer Kaack på mail kcc@gentofte.dk eller telefon 21 49 56 84

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 
Se Kommunalbestyrelsens medlemmer