Byens Hus - vi skaber sammen

Bygningen på Hellerupvej 22-26 skal udvikles til et borgerhus med plads til fællesskaber på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. Et nyt opgaveudvalg arbejder med at konkretisere ideerne for Gentoftes nye samlingssted.

’Byens Hus – vi skaber sammen’ skal være et nutidigt og moderne sted, hvor der er plads til mange brugergrupper og højt til loftet.

Opgaveudvalget for Byens Hus

Et opgaveudvalg arbejder med at konkretisere visionerne for huset: Det skal være et hus, der kan danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser, understøtte borgerinitiativer og virkelyst og være et sted, hvor vi sammen tør gøre tingene på nye måder på tværs af traditionelle skel.

Konkret skal opgaveudvalget:

  • Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for ‘Byens Hus – vi skaber sammen’
  • Udarbejde principper for daglig drift og brug af ‘Byens Hus – vi skaber sammen’, som kan sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter
  • Komme med anbefalinger til en økonomisk model for ’Byens Hus – vi skaber sammen’

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 5 møder i perioden med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Opgaveudvalget for ’Byens Hus – vi skaber sammen’ kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april 2019 til og med december 2019, hvorefter udvalget skal aflevere sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune 

Hvad skal Opgaveudvalget for ’Byens Hus – vi skaber sammen’ arbejde med? 

Læs kommissoriet for opgaveudvalget ’Byens Hus – vi skaber sammen’ (pdf)

I udvalgets opgavebeskrivelse står der, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der findes blandt udvalgets medlemmer.

Hvem er med i opgaveudvalget? 

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen (pdf)

Dagsordener og referater 

Læs dagordener og referater fra Byens Hus - vi skaber sammen

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den konstituerede Kultur- og Ungechef Anna Tolstrup Jensen på mail: atj@gentofte.dk eller på telefon 29 38 81 93.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer