Det grønne Gentofte

Et nyt opgaveudvalg skal formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes grønne miljø kan bevares og udvikles i fremtiden.

I Gentofte Kommune er der tradition for at værdsætte villaområdernes grønne haver, og deres variation af beplantning - herunder levende hegn, hække og store træer. Villaområderne supplerer dermed kommunens naturområder og historiske parker som en samlet grøn helhed.

Kommunens grønne struktur udfordres imidlertid af tendenser i tiden, hvor individualisme og private ønsker ikke altid tilgodeser fællesskabets interesser. Dette opleves særligt, hvor den private matrikel møder det offentlige vejareal - ved hækken – eller når emnet falder på store træer.

Der kan være behov for at være privat og beskytte sig mod indbrud, støj og indkik. Derfor vælger flere at opføre mure eller fast hegn i skel, men det er ofte på bekostning af vejens grønne udtryk. Det sker ligeledes, at hække og bede ryddes af praktiske hensyn - for at minimere vedligeholdelse og havearbejde – og erstattes af sten eller fliser, der ikke bidrager til et grønt miljø.

Kommunens gamle fuldkronede løvtræer har en særlig værdi. De er for nogle udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner, da de tilfører en markant grøn profil til villaområderne. Dog rejses der oftere kritik fra borgere, der mener at de kan skygge og drysse, og derfor er uønskede i deres have.

Gentofte Kommune ønsker at bevare og udvikle kommunens grønne udtryk for at værne om miljøet og klimaet. Derfor forynges de eksisterende grønne strukturer, ligesom der etableres nyplantninger på kommunale veje og pladser i muligt omfang. For det er dyrt at plante på vejareal, da byens ledninger og infrastruktur ligger under asfalten og forhindrer optimale vækstvilkår.

Samtidig er der begrænset plads, da vejarealer også anvendes til ophold, fodgængere, cyklister og parkering – og til klimatilpasning, afledning af regnvand og meget mere. 

Hvordan skal vi prioritere alle disse interesser i fremtiden, så villaområderne bevarer sit grønne udtryk? Det skal drøftes i opgaveudvalget Det grønne Gentofte, der skal formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan den æstetiske helhed i villaområdernes grønne strøg kan bevares og udvikles, så de også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet.

Kommissorium 

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for Opgaveudvalget Det grønne Gentofte (pdf)

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Det grønne Gentofte (pdf)

Dagsordener og referater

Følger her på siden, så snart, de er klar

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder Charlotte Wøhlk på mail chw@gentofte.dk eller telefon 2125 7216.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune