FN's verdensmål i Gentofte

Større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s verdensmål skal gøre verdensmålene til løftestang for endnu mere bæredygtig udvikling i Gentofte.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen – store som små – har tilsammen stor betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt.

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte skal komme med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt, komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv. samt skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte.

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. 

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april 2019 til 2. kvartal af 2020.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte arbejde med? 

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte (pdf) 

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer. 

Hvem er med i opgaveudvalget? 

Se liste over medlemmer af opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-Olsen, der kan kontaktes på mail: mags@gentofte.dk eller på telefon 39983401 / 29382501 eller konsulent Maria Maarbjerg, der kan kontaktes på mail: mmb@gentofte.dk eller på telefon 92433480. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen