Flere i arbejde eller uddannelse

Vil skal udvikle Gentofte Kommunes indsats for at hjælpe flere borgere i job eller uddannelse. Et opgaveudvalg med borgere og politikere skal sammen finde nye veje til løsninger.

Gentofte Kommune har gennem de sidste tre år haft 26 opgaveudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har skabt nye politiker og anbefalinger til, hvordan vi sammen gør det endnu bedre at være borger i kommunen. 

Kommunen bygger videre på de gode erfaringer i et opgaveudvalg, hvor borgere og politikere sammen skal gøre en indsats for at hjælpe flere borgere i arbejde eller uddannelse. Opgaveudvalget har fokus på ledige borgere over 50 år, ledige borgere under 30 år og kvindelige borgere, som har en baggrund som flygtninge eller familiesammenførte.

Du kan læse mere om opgaveudvalgets konkrete opgaver i Kommissorium for Flere i arbejde eller uddannelse (pdf)

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en afgrænset opgave. I opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” deltager fem politikere og ti borgere. Du skal som medlem af opgaveudvalget regne med at deltage i ca. 7 møder efter arbejdstid i perioden april 2019 til juni 2020. Hertil kan komme forberedelse til møderne og deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervs- og beskæftigelseschef Bo Sund på mail: bos@gentofte.dk eller på telefon 24841777.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se kommunalbestyrelsens medlemmer