Fremtidens transport

Hvordan skal vi transportere os i fremtidens Gentofte? Opgaveudvalget Fremtidens Transport skal udvikle rammer og retning for fremtidens transport i Gentofte Kommune.

Fremtidens transport byder på selvkørende biler, en mangfoldighed af nye elektriske køretøjer, stigende deleøkonomi og nye smarte services til planlægning og køb af transport.

Hvordan kan nye teknologiske løsninger inden for blandt andet transportmidler, infrastruktur, trafikstyring og adfærdsdesign være med til at løse de udfordringer og behov, som Gentofte Kommune står over for på transportområdet?

Det skal et nyt opgaveudvalg svare på. Opgaveudvalget Fremtidens Transport skal afdække teknologiens muligheder på transportområdet og komme med bud på pejlemærker og konkrete løsninger for fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Fremtidens Transport kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Arbejdet i opgaveudvalget Fremtidens Transport begynder i juni 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i april 2020. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget Fremtidens Transport arbejde med?

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for Opgaveudvalget Fremtidens Transport (pdf)

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Fremtidens Transport (pdf)

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder Bente Marie Elstrøm Jørgensen på mail bmej@gentofte.dk eller telefon 40 13 53 02. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer