Arkitektur i Gentofte

”Arkitektur i Gentofte” er Gentoftes nye arkitekturpolitik, som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Politikken sætter rammerne for, hvordan de eksisterende arkitektoniske kvaliteter og helheder kan bevares samtidig med, at der gives plads til udvikling og individuelle behov.

Billede der forklarer retning for ny arkitekturpolitik

Et opgaveudvalg bestående af 10 borgere og 5 politikere har udarbejdet forslag til ny arkitekturpolitik.

Der opleves i disse år løbende ændringer i bybilledet; ældre bygninger ombygges eller rives ned med henblik på nybyggeri, der sker en ændret brug af byens rum, og grønne hække erstattes af faste hegn og mure, der gradvist svækker oplevelsen af ”den grønne kommune”. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte for at få udarbejdet en politik, der kan fremme forståelsen for og dialogen om arkitektonisk kvalitet i Gentofte.

Den nye arkitekturpolitik sætter i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune. 

Læs politikken Arkitektur i Gentofte 

Kommunalbestyrelsen vedtog politikken Arkitektur i Gentofte d. 29. oktober 2018.

Opgaveudvalget har fra september 2017 til september 2018 afholdt møder, temamøder og workshops. Her har udvalget og inviterede gæster drøftet, hvordan arkitektur fremmer livskvalitet, hvordan den formidles, og hvordan vi skaber den sammen.

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Arkitektur i Gentofte (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?


Politikere

 • Louise Husted Feilberg (formand aug. 2017-dec. 2017)
 • Morten Løkkegaard (formand jan. 2018 -)
 • Christian Buje Tingleff (næstformand aug. 2017- dec. 2017)
 • Bente Frimodt-Møller (medlem 2017- dec. 2017, næstformand jan. 2018 -)
 • Marianne Zangenberg
 • Ann-Kathrine Karoff (aug. 2017- dec. 2017)
 • Louisa Schønnemann Bøttkjær (jan. 2018 -)
  Ole Stephensen (jan. 2018 -)

Borgere

 • Ning de Coninck-Smith
 • Sidsel Hodge
 • Jens Kruse
 • Arne Wangel
 • Christian Adam Jakobsen
 • Ulrik Storm
 • Lena Ohlsen
 • Karl Tranberg Knudsn
 • Frederik Dehlholm
 • Susanne Thorkilsen

Dagsordner og referater

Læs beslutningsreferat fra kommunalbestyrelsens vedtagelse af Arkitektur i Gentofte (pkt. 6, side 10)

Læs dagsordner og referater fra opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte

Mere information 

Kontaktperson for opgaveudvalget er chef for Plan og Byg Michael Holst, som kan kontaktes på mail miho@gentofte.dk eller på telefon 3998 3114.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer.