Bæredygtigt Gentofte

11 borgere og 5 politikere har sammen brugt godt et år på at udarbejde et forslag til den nye bæredygtighedsstrategi, som kommunalbestyrelsen nu har godkendt.

Gentofte Sø

Den nye strategi går under navnet "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" og har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, øget livskvalitet og at fremme naturkvaliteten.

Læs den nye bæredygtighedsstrategi

Her kan du læse selve bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte". Og her kan du læse et idékatalog, der samler de konkrete idéer, som er opstået i opgaveudvalgets arbejdsproces. Idékataloget skal ikke ses som en udtømmende beskrivelse af de muligheder, der er for fælles, bæredygtige handlinger mellem borgere, virksomheder, foreninger og kommune. 

Hvem sad i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget bestod af 11 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen:

Karen Riis Kjølbye (Formand)
Lisbeth Winther
Marie-Louise Andreassen
Louise Feilberg Levy
Marianne Zangenberg

Borgere:

Mikael Langrand Sørensen
Klaus Waage
Ulla Skou
Thomas Kveiborg
Rie Rohde
Frederik Bo Meldgaard
Nathalie Berg Heinild
Jonas Engberg
Hans Jürgen Stehr
Martin Kühn
Gustav Julius Rode Røygaard

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er nærmere beskrevet i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015.

Læs kommissoriet for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte. 

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af arbejdet i opgaveudvalget for en ny bæredygtighedsstrategi. (pkt. 6, side 11)

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Kontaktoplysninger

Park og Vej:
René Paul Hansen, rpfh@gentofte.dk, tlf. 30 59 23 05
Jakob Carlé Zabel, jcza@gentofte.dk, tlf. 30 59 23 01.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,