Det internationale i Gentofte

Hvordan kan vi blive en kommune, hvor det er attraktivt for både danske og udenlandske borgere og virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet og at bidrage til at løse globale udfordringer lokalt – og til at løse lokale udfordringer med global viden og know-how?

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte har sat en vision for, hvordan vi bringer det internationale perspektiv tydeligere ind i Gentofte.

Det internationale fylder på mange områder allerede meget i Gentofte – alene af den grund at 9000 borgere er udlændinge og fordi rigtig mange af de danske borgere i kommunen enten har arbejdet eller studeret i udlandet i kortere eller længere perioder.

Derudover har vi nogle store internationale erhvervsvirksomheder i kommunen, der har store internationale erhvervsvirksomheder i kommunen og samtidig er det et vigtigt perspektiv i både dagtilbud og skole, så vi ruster vores børn og unge til at handle i en internationaliseret verden.

Med vores mange internationale borgere har vi i udarbejdet en vision for det internationale i Gentofte: Gentofte er en åben kommune, der lokalt inddrager internationale perspektiver og relationer.

Visionen skal sætte retningen for det arbejde vi sammen skal gøre for at bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i Gentofte. Derudover har opgaveudvalget peget på 3 fokusområder med 8 strategiske indsatser som peger på, hvordan vi kan realisere visionen.

Læs anbefalingerne til det internationale i Gentofte

Read the recommendations on how to embrace the international aspects of Gentofte

Læs kommissoriet for opgaveudvalget Det international I Gentofte (pdf)

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf) 

Hvem var med i opgaveudvalget?


Politikere:


 • Morten Løkkegaard (formand)
 • Katarina Ammitzbøll (næstformand)
 • Andreas Weidinger
 • Marianne Zangenberg
 • Pia Nyring
 

Borgere:

 
 • Børge Petersen
 • Claire Maxwell
 • Flavia Oregon
 • Heidi Ravnholt
 • Lyudmila Bobek
 • Nanna Hauch
 • Nienke Vermeer-Little
 • Philip X.S. Møller
 • Poornima Luthra
 • Rajbahadur Tanwar
 

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Det Internationale i Gentofte

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Konstitueret Kultur- og ungechef Anna Tolstrup atj@gentofte.dk, Kultur- og proceskonsulent Per Sohl ps@gentofte.dk eller konsulent Tommy Ladefoged tlf@gentofte.dk  

International Gentofte in English

If you want to know more about the task committee International Gentofte and the terms of reference, please click the link below.

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf)