Detailhandel i Gentofte

”Detailhandel i Gentofte” er Gentoftes nye detailhandelsstrategi, som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Strategien anviser, hvordan detailhandelen i kommunen kan udvikles med de seks bydelscentre som de foretrukne handels- og mødesteder.

Der sker i disse år markante forandringer inden for detailhandel, som også har betydning for detailhandelen i Gentofte. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte for at få udarbejdet en strategi, der kan sikre og udvikle detailhandelen i Gentofte.

Læs strategien Detailhandel i Gentofte

Kommunalbestyrelsen vedtog strategien Detailhandel i Gentofte den 24. september 2018.

Opgaveudvalget har fra oktober 2017 til juni 2018 afholdt møder, temamøder og en fyraftenskonference. Her har udvalget og inviterede gæster drøftet detailhandelens udfordringer og muligheder i Danmark generelt og specifikt i Gentofte ud fra aktuelle oplæg. 

Læs kommissorium for opgaveudvalget for detailhandel i Gentofte (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?


Politikere

 • Marianne Zangenberg (formand)
 • Søren B. Heisel (næstformand)
 • Karen Riis Kjølbye
 • Christian Buje Tingleff (august - december 2017)
 • Jesper Kamp Nielsen (august - december 2017)
 • Jesper B. Marcus (fra januar 2018)
 • Louisa Schønnemann Bøttkjær (fra januar 2018)
   

Borgere

 • Rina L. Mardahl
 • Alfred Josefsen
 • Mia Nersting
 • Jens Halling
 • Morten Weeke Borup
 • Jonas Vestermann
 • Ole Scharff-Haarbye
 • Bo Køhler Ljungdal
 • Steen Christensen
 • Ole Janus Larsen (august - december 2017) 
 • Pia Krejler (fra januar 2018)
   

Dagsordner og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nye strategi Detailhandel i Gentofte

Læs dagsordner og referater fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte

Mere information

Lis Jensen, planlægger/landskabsarkitekt
Plan og Byg, Gentofte Kommune
Mail lne@gentofte.dk
Tlf. 3998 3111.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer.