Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år

Fokus på og viden om forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution og hjemmet samt dannelse er på kort og lang sigt af væsentlig betydning for børns trivsel og læring.

Derfor nedsatte Kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg til at udarbejde vision og målsætninger herfor – herunder også samarbejdsrelationer mellem familie/forældre, sundhedsplejen og daginstitutionen.

Hvad arbejdede Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år med?

De tre hovedområder forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution/dagpleje og hjemmet er beskrevet nærmere i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde 

Opgaveudvalget udarbejdede med udgangspunkt i nuværende vision, indsatser og relevant forskning disse ting:

 • Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde
 • Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn
 • Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

På den baggrund har Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år udarbejdet anbefalinger, der indebærer styrket forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i dagtilbud og hjemmet samt dannelse. Konkret går anbefalingerne bl.a. på:

 • Alle daginstitutioners forældrebestyrelser skal udarbejde en vision for forældresamarbejdet
 • Opstarten i dagtilbud skal være mere struktureret og imødekommende for nye forældre
 • Samarbejdet, ved aflevering og hentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres yderligere.

Anbefalinger fra opgaveudvalget

Læs Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentoftes anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget september 2017 (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget bestod af 10 borgere og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen:

Politikere


 • Louise Husted Feilberg (formand)
 • Pia Nyring (næstformand)
 • Ulrik Borch
 • Irene Lütken
 • Karen Riis Kjølbye

Borgere


 • Camilla H. Holstberg
 • Henrik Kirk
 • Karina Weicher
 • Katrine de Renzy-Martin
 • Katrine Ø Kirstein
 • Nanna Maria Rumohr
 • Rosa Lysholdt
 • Rune Linding
 • Stina Brun

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra kommunalbestyrelsens behandling af Opgaveudvalget for Forældresamarbejdes anbefalinger (pkt. 6, side 10)

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Forældresamarbejde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte du kontakte Morten B. Sivertsen på mail: mobs@gentofte.dk eller på telefon 20 18 34 48.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer