Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har I opgaveudvalget om Innovation arbejdet på at øge innovationskraften i kommunen i samarbejde med borgere og politikere.

Innovation betyder at omsætte idéer til praksis og skabe mere værdi, og derfor har opgaveudvalget selv forsøgt sig med denne arbejdsform.

Det er sket ved at opgaveudvalget på deres andet møde nedsatte 3 arbejdsgrupper, som hver har arbejdet med et konkret innovationsprojekt.

Med udgangspunkt i de erfaringer som opgaveudvalget har gjort sig undervejs i arbejdet med de konkrete projekter, er den politiske model udsprunget.

Den politiske model er en af opgaveudvalgets fire leverancer. Formålet med modellen er at øge innovationskraften, samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i de politiske processer samt at bidrage til at gøre innovation til en naturlig del af det politiske arbejde.

Opgaveudvalget har udarbejdet fire leverancer, der er samlet i 3 dokumenter:

Politisk model (DIS-modellen) (pdf)

Opsamling fra 3 innovationsprojekter (pdf)

Læringsopsamling (pdf)

For en nærmere beskrivelse af opgaveudvalgets opgaver henvises til kommissorium.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Innovation i Gentofte Kommune (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:


 • Kristine Kryger (formand)
 • Michael Fenger (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Andreas Weidinger
 • Katja S. Johansen

Borgere:


 • Bastian Broby Glavind
 • Jesper Alkestrup
 • Christian Steen Jensen
 • Marie Cordt
 • Casper Schiøtz Bratvold
 • Andreas Boysen-Kleist
 • Rikke Ulk
 • Mira Wessel
 • Jonathan Schloss
 • Nikolaj Beuschel

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Opgaveudvalget for Innovations anbefalinger (side 12, pkt. 8)

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for Innovation i Gentofte Kommune

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Innovationschef Gry Ravn, ghr@gentofte.dk eller mobil: 24 99 71 79.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen