Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Borgere med flygtningebaggrund er erfaringsmæssigt i risiko for at blive marginaliserede i uddannelses- og arbejdslivet. Et opgaveudvalg har givet anbefalinger til helhedsorienterede tiltag indenfor fire temaer med fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse rettet mod de unge.

Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund er mellem 14 og 18 år, når de ankommer til Gentofte Kommune – og hovedparten af de ankomne flygtninge er under 40 år. Derfor har opgaveudvalget haft fokus på de unge.

Gentofte Kommune ønsker at skabe grobund for, at unge med flygtningebaggrund kan forsørge sig selv og bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag. De tiltag, opgaveudvalget har anbefalet er udviklet med fokus på samarbejde mellem forskellige kommunale instanser, ungdomsuddannelser, frivillige organisationer, foreninger og erhvervsliv i Gentofte.

I 2017 har ti borgere og fem politikere har indkredset væsentlige forhold for, om unge med flygtningebaggrund får fodfæste i skolen, på deres uddannelse og på arbejdsmarkedet. Og på den baggrund afgrænset hvilke temaer, kommunen fremadrettet bør udvikle tiltag indenfor. 

Opgaveudvalget har holdt syv møder. Derudover har opgaveudvalget haft to arbejdsgrupper, som hver har mødtes én gang. Arbejdsgrupperne arbejdede med at udvikle forslag til konkrete, operationelle tiltag om ung-til-ung-mentorer og online læringsvideoer om diverse forhold ved det danske samfund.

Derudover har to eksterne eksperter på integrationsområdet, samt en række medarbejdere og ledere fra Gentofte Kommune bidraget til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde. 

Opgaveudvalgets anbefalinger 

Opgaveudvalgets anbefalinger består af tiltag indenfor fire temaer 'Kulturforståelse', 'Job og Læring', 'Fritid' og 'Organisering'. Under hvert tema er der desuden eksempler på handlinger, som kan understøtte tiltagene.

Læs anbefalingerne fra opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget bestod af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:


 • Søren Heisel, formand
 • Bente Frimodt-Møller, næstformand
 • Marianne Zangenberg
 • Ann-Kathrine Karoff (til og med 31.12.2017)
 • Jesper Kamp Nielsen (til og med 31.12.2017)

Fra 1. januar 2018:

 • Brigitta Rick
 • Ulrik Borch

Borgere:


 • Amneh Hawwa
 • Solaf Masoud
 • Kosna Savage
 • Christina Wex
 • Ulla-Birgitte Nies
 • Lise Houkjær
 • Mads Raaschou
 • Peter Jørn Laursen
 • Mirka Mozer
 • Lars Hylling Axelsson (udtrådt august 2017)
 • Lars Harder (tiltrådt september 2017)

Kommissorium

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget Integration, med fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (pdf) 

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af opgaveudvalgets anbefalinger (side 15, pkt. 9) 

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ida Juhler på mail: iju@gentofte.dk eller på telefon 39 98 60 50.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

Ansvarlig for siden:

Erhverv, Beskæftigelse og Integration
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986070,