En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Børn og unges læring og uddannelse har stor bevågenhed i Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg med en overordnet ambition om at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og gøre undervisningen mere virkelighedsnær har stillet et forslag til fremtidens udskoling fra august 2019.

Opgaveudvalget blev nedsat på baggrund af et politisk ønske om at påbegynde en udvikling af kommunens udskoling, der skulle sikre, at eleverne både dannes og uddannes til den fremtid, der venter dem. Udviklingen skulle adressere den nationale udfordring det er, at mange elever i udskolingen mister motivation og lyst til videre uddannelse.

Opgaveudvalget har arbejdet med at fremsætte forslag i forhold til:

 • Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019, med fokus på elevernes kompetencer 
 • Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere, med blik for en optimering af ressourcerne 
 • Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling.

Opgaveudvalgets forslag er blevet til på baggrund af frugtbare samtaler og bred involvering af både skoleledelser, skolebestyrelser, udskolingslærere, samarbejdspartnere – og ikke mindst eleverne selv, som dels har optaget tre pladser i opgaveudvalget, dels har deltaget i processen, blandt andet gennem interviews, åbne temamøder og dialogmøder.

Fælles for elevernes udsagn er ønsket om mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene, men også et ønske om mere virkelighed og kendskab til den fremtid, der ligger foran dem.

Det er også blevet tydeligt, at tryghed er vigtigt, men at tryghed opleves forskelligt. Nogle oplever tryghed i det nære og kendte, mens andre oplever tryghed i tværgående interessefællesskaber, som eksempelvis de femårige udskolings- og gymnasieforløb. Eleverne giver også udtryk for stort præstationspres.

Opgaveudvalget har holdt 11 møder, hvoraf tre har været åbne temamøder. Derudover har opgaveudvalget haft to arbejdsgrupper og en enkelt skrivegruppe.

Opgaveudvalgets forslag 

Opgaveudvalget har med Fremtidens udskoling stillet forslag om et særligt udskolings-DNA og et øget, forpligtende og udviklende samarbejde mellem skolerne, som skal understøtte udskolings-DNAet og den gradvise omstilling af udskolingerne. 

Hertil stiller opgaveudvalget også forslag om processen i udviklingen af fremtidens udskoling, hvor opfølgning gennem handleplaner og løbende dialog skal sikre progression, og at skolerne når de opstillede mål, succeskriterier og aktivitetsmål.

Endelig stiller opgaveudvalget også forslag om etablering af forskellige værkstedsfaciliteter på Hellerupvej, som kan understøtte den ønskede udvikling. 

Læs forslaget fra opgaveudvalget En ny udskoling – MIT Campus Gentofte (pdf) 

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget bedstod af 10 borgere (heraf tre unge), 5 politikere samt fast deltagelse af 4 personer fra skoleområdet.

Politikere


Indtil 1. januar 2018


 • Pia Nyring (formand)
 • Irene Lütken (Næstformand)
 • Marie-Louise Andreassen
 • Louise Husted Feilberg
 • Ulrik Borch

Fra 1. januar 2018


 • Pia Nyring (formand)
 • Anne Hjorth (næstformand)
 • Ulrik Borch
 • Morten Løkkegaard
 • Kristine Kryger

Øvrige medlemmer


 • Caroline Russel Falholt
 • Flemming Bagge 
 • Gorm Jensen
 • Kirsten Panton 
 • Mads Raaschou
 • Mei-Li Huang Carstensen 
 • Michael Dall
 • Regitze Hammer Holt 
 • Signe Ploug Hansen
 • William Schiøtz Nehammer
   

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2016

Læs kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte(pdf)

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af opgaveudvalgets forslag til Fremtidens udskoling i Gentofte (pkt. 7, side 12)

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget

Kontakt og information 

Christina Hasager Thomsen

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

mail: chs@gentofte.dk / tlf. 2178 0045.

 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,