Skolereformen i Gentofte

Skolereformen er den mest gennemgribende reform af folkeskolen i mange år – og det kræver et helt særligt politisk fokus at sikre målene i reformen.

Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte Kommune skulle dels følge op på realiseringen af reformens mange elementer, dels arbejde for, at der er en god sammenhæng til skolernes eksisterende indsatser og kommunens strategier og visioner på området. Udvalget ville også gennem sit konkrete arbejde med emner som f.eks. Synlig læring, Den åbne skole eller strategi for kompetenceudvikling bidrage med tanker om retning og vægtning af de mange elementer.

Udvalgets arbejde påbegyndtes i september 2015 og arbejdet afsluttedes i november 2016.

I forbindelse med Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at ændre Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte til et Advisory Board for skoleområdet.

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget var sammensat af 7 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Fra Kommunalbestyrelsen:

 

 • Pia Nyring (formand)
 • Irene Lütken (næstformand)
 • Louise Husted Feilberg
 • Marie-Louise Andreassen
 • Michael Fenger

 

Borgere:

 

 • Stig Wall-Gremstrup
 • Jan Møller
 • Malene Nordlund Rørbech
 • Birgitte Kraglund Bisgaard
 • Laura Grøn Teschl
 • Gustav Bøggild Beck
 • Anja Holm Lassen

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Læs Kommissorium for opgaveudvalg Skolereformen i  Gentofte

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af arbejdet i opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte (pkt. 8, side 13)

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget.

Kontaktperson

Børn og Skole
Konsulent Birthe Bjerrum, BBJ@gentofte.dk tlf. 39 98 50 45

Ansvarlig for siden:

SUS Faglig Administration
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,