Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse

Opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik har udarbejdet en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'. Strategien har en vision om, at vi sammen skaber livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik. Opgaveudvalget skulle udarbejde et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalgets opgave har været at:

 • Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
 • Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.
 • Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.
 • Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien.

Se den samlede strategi for den borgerrettede forebyggelse 2017-2024 under Dokumenter 

For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod vision har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune:

 • Sundhed for alle
 • Ansvar for egen sundhed
 • Sunde valg skal være lette
 • Fokus på mental sundhed
 • Lokalinddragelse og partnerskaber
 • Udnyttelse af it og ny teknologi

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Bente Frimodt-Møller (formand)
 • Louise Feilberg Levy (næstformand)
 • Poul V Jensen
 • Anne HjortLisbeth Winther (fratrådt)

Borgere:

 • Lis Puggaard
 • Inge Lissau
 • Henrik Brønnum-Hansen
 • Frederikke Schioldann
 • Joshua Teperowski Monrad
 • Filip Lange
 • Mette W. Hattens
 • Charlotte Goldbach (fratrådt)
 • Mogens Røstbærg
 • Irene Scapiro
 • Rasmus Vejbæk-Zerr

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Hent kommissorium for opgaveudvalget for Ny Sundhedspolitik

Referater og dagsordener

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Sundhed i Gentofte - Borgerrettede forebyggelse 2017-2024. Gå til punkt 9, side 14.

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik.

Kontaktperson

Torben H.D. Petersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme, tpe@gentofte.dk, 39983050.