Trafik - sikker i byen

I den nye trafiksikkerhedsplan er trafikadfærd i centrum. Vi skal understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensyn til medtrafikanter. ”Trafiksikkerhed er noget vi giver hinanden”.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Trafik – Sikker i byen med mandat til at komme med forslag til en ny trafiksikkerhedsplan for 2017-2020.

Udvalget har arbejdet med planen frem til den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016.

                   God adfærd i trafikken

Udgangspunktet for den fremtidige indsats er, at alle skal tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken. Det gælder på kommunens veje, men det gælder også allerede før, trafikanten bevæger sig ud i trafikken. For trafiksikkerhed er noget, vi giver til hinanden.

Planen følger den retning, der er udstukket i Gentofte Kommunes Trafikpolitik fra 2009. Trafiksikkerhed og fremkommelighed er gennemgående emner i trafikpolitikken.

Gentoftes trafiksikkerhedsplan for 2017-2020 har fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter med særligt fokus på følgende emner:

 • Trafikadfærd og hastighed
 • Fremtidens trafikant
 • Parkering
 • Cykeltrafik
 • Tilgængelighed

Se den nye Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (browser)

Se den nye Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 (pdf) 

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:


 • Lisbeth Winther (formand)
 • Karen Riis Kjølbye
 • Mogens Vad
 • Ann-Kathrine Karoff
 • Marianne Zangenberg 

Borgere:  


 • Henrik Kaas
 • Georg Sandersen
 • Søren Sass
 • Morten Heiberg
 • Julie Guldbæk
 • Jakob Vilner
 • Ella Kern Schandorff
 • Karen Bønløkke Braad
 • Jacob Monies
 • Mogens Nielsen

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Hent kommissorium for opgaveudvalget Trafik - sikker i byen.

Referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Gå til punkt 2, side 4. 

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Trafik - sikker i byen.

Kontaktoplysninger

René Paul Hansen, rpfh@gentofte.dk, tlf. 30 59 23 05.