Unges Sundhed og Trivsel

Unge i Gentofte ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har prøvet hash og andre stoffer er stigende. Opgaveudvalg Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol har derfor formuleret en række anbefalinger, der skal bidrage til at vende denne udvikling og skabe de bedste rammer om det gode ungeliv i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug.

Unges sundhed og trivlsel

Anbefalingerne handler om forebyggelse, så vi i fremtiden ser en ændring i Gentofte-unges rusadfærd. Vi tror på, at vores unge gerne vil ryge mindre, undgå stoffer og have et begrænset alkoholforbrug.

I Island har man formået at vende en lignende ruskultur blandt islandske unge. Ændringerne er ikke sket over natten, men er resultatet af en lang, fælles og vedholdende indsats, hvor flere forskellige aktører arbejder sammen. Udvalgets anbefalinger er inspireret af elementer af den islandske model, samtaler, workshops og seminarer med deltagelse af aktører i Gentoftes lokalsamfund samt den store mængde viden, der er på området.

Anbefalingen består af en vision om at vi sammen vil skabe de bedste rammer for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. Og en målsætning om at påvirke rusadfærden blandt unge i Gentofte Kommune, sådan at:

 • Ingen Gentofte-unge ryger
 • Ingen Gentofte-unge tager stoffer
 • Gentofte-unge har et begrænset alkoholforbrug

Udvalget har formuleret fire delmål der skal sikre, at vi når målsætningen. Til hvert delmål er der formuleret en række indsatser, der skal fungere som inspiration til det kommende arbejde.

 • Øget engagement blandt unge
 • Øget engagement blandt forældre
 • Flere unge deltager i positive fritidsaktiviteter
 • Vi skal arbejde med en ny ungekultur
  • Ingen røg, stoffer og alkohol for unge under 16 å
  • Begrænset alkoholforbrug for unge over 16 år
  • Voksne som rollemodeller

Til at sikre et langsigtet, fælles og vedholdende fokus i arbejdet med ovenstående målsætning og delmål, har udvalget formuleret tre centrale principper.

 • Vi vil arbejde for at styrke beskyttende faktorer for unges rusadfærd
 • Vi vil arbejde med udgangspunkt i data
 • Vi vil inddrage unge

Se anbefalingerne fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol.

Se anbefalingerne fra Unge Sundhed og Trivsel - Røg, stoffer og alkohol (i en tilgængelig visning)

Se Indsatsforslag – Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol.

Opgaveudvalgets anbefalinger er blevet til i et samarbejde mellem borgere og politikere. Udvalget har inddraget fageksperter, medarbejdere i kommunen og borgere i alle dele af vores lokalsamfund i Gentofte. For at skabe et fælles vidensgrundlag, har udvalget inviteret fageksperter til at holde oplæg om fx den islandske model, ungekulturen anno 2019, unges trivsel og forbrug af rusmidler samt alkohol- og rygeforebyggelse.

Udvalget har arbejdet fra april 2019 til oktober 2020. Udvalgets anbefalinger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2020.

Du kan læse mere om forventningerne til opgaveudvalget i kommissoriet for Unges Sundhed og Trivsel. 

Hvem var opgaveudvalget?

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Andreas Weidinger (formand)
 • Michael Fenger (næstformand)
 • Ulrik Borch
 • Anne Hjorth
 • Katja S. Johansen

Borgere:

 • Johannes Sebastian Lundgaard, skoleelev fra udskolingstrin
 •  Bjørn Otto Juhl Hansen, skoleelev fra udskolingstrin
 •  Louise Lund Frandsen, gymnasieelev
 •  Freja Krog Dons, gymnasieelev
 •  Sengyl Saini, forældre til skoleelev
 •  Jo Coolidge, forældre til gymnasieelev
 •  Nina Sønderberg Tram, skolelærer
 •  Julie Rühmann Cerkez skolelærer
 •  Henrik Cornelius, Rektor på ungdomsuddannelse
 •  Mai Møller Nielsen, lektor på ungdomsuddannelse

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Dagsordener og referater

Læs dagsordender og referater fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte facilitator Mads Sune Andersen på mail: msua@gentofte.dk eller på telefon 39 98 30 54.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer