Unges Sundhed og Trivsel

For mange unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet – og unge, der har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer er stigende. Samtidig mistrives en stor gruppe unge. Vi har i den anledning nedsat opgaveudvalget ”Unges Sundhed og Trivsel”.

Unges sundhed og trivlsel

I udvalget "Unges Sundhed og Trivsel" skal borgere og politikere sammen formulere konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune er bekymrede over ryge-, alkohol- og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune og samtidigt er den stigende andel unge med symptomer på mistrivsel bekymrende.

Opgaveudvalgets konkrete forslag skal skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og motivere unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.

De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Kommissorium for Unges Sundhed og Trivsel 

Du kan læse mere om forventningerne til opgaveudvalget i kommissoriet for Unges Sundhed og Trivsel. 

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvem er med i opgaveudvalget

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordender og referater fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte facilitator Mads Sune Andersen på mail: msua@gentofte.dk eller på telefon 39 98 30 54.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer