Børneudvalget

Børneudvalget har 7 medlemmer, og udvalget varetager opgaver for hele børneområdet i kommunen.

Børneudvalgets kerneopgaver omfatter: 

  • Dagtilbud, herunder Dagplejen
  • Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
  • Børn og unge med særlige behov, herunder PPR og de sociale tilbud
  • SSP.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb. 

Se medlemmer af Børneudvalget 

Læs dagsordener og referater fra Børneudvalget