Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 7 medlemmer. Udvalget arbejder med følgende områder:

  • Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering
  • Unges valg af uddannelse
  • Forsørgelsesydelser
  • Integration, bortset fra boligplaceringen af flygtninge
  • Erhvervsfremme

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde ved f.eks. at nedsætte opgaveudvalg, hvor borgere deltager i politikformulering på relevante områder. 

Se medlemmer af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Læs dagsordener og referater fra møder i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.