Arkitekturpolitik

Arkitektur i Gentofte sætter rammen for bevaring og udvikling i fællesskab.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 Arkitektur i Gentofte for at fremme dialogen om, forståelsen for og udbredelsen af god arkitektur i kommunen.

Arkitekturpolitikken er nu det værdigrundlag, som borgere, projektudviklere og kommune benytter sig af til at finde løsninger for nybyggerier, ombygninger og ændringer i by- og landskabsrum, som har høj arkitektonisk kvalitet, harmonerer med helhedsbilledet og giver værdi for den enkelte.

Den nye arkitekturpolitik sætter rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune.  Det sker i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling.

Gentofte Kommune er karakteriseret ved, at mange bygninger er af høj kvalitet med fine detaljer, og at der er mange fine og velindrettede by- og landskabsrum i form af pladser, gader, parker, naturområder og kirkegårde. Det er et resultat af en bevidst holdning gennem tiden til arkitektur fra både private og offentlige bygherrer.

Beliggenheden ved skove, søer og kysten er blevet udnyttet både i planlægningen af byens struktur og i udformningen af bygninger og byrum.

Bygnings- og landskabsarkitekturen bidrager på væsentlig måde til, at Gentofte Kommune opleves at være attraktiv at bo, leve og arbejde i.

Arkitektonisk kvalitet spiller en stor rolle for oplevelsen af de fysiske omgivelser. Der er tale om arkitektonisk kvalitet, når det kunstneriske og det funktionelle går op i en højere enhed, når materialer, konstruktion, form og rum kombineres til en æstetisk og sammenhængende helhed.

Arkitektonisk kvalitet er ikke et statisk begreb, men må vurderes i forhold til sin tid og sine forudsætninger. Det behøver ikke blot være et spørgsmål om økonomi. Det er i høj grad også et spørgsmål om kreativitet og visioner. 

Arkitekturpolitikken medvirker til at sikre og fremme høj arkitektoniske kvalitet og den omfattende arkitektoniske kulturarv.

God arkitektur er bæredygtig. I Gentofte har vi særligt fokus på byggeriets livscyklus, herunder ressourceforbrug og genanvendelse, hvor arkitektonisk kvalitet og deraf lang levetid er essentielle.

Arkitektur er et fælles anliggende. Vi er fælles om at udvikle arkitekturen, men har som aktører forskellige roller. Arkitekturpolitikken henvender sig således til alle bygherrer, såvel private som offentlige, fagprofessionelle og interesseorganisationer. 

Arkitekturpolitikken er et værktøj, der angiver en fælles retning for bevaring og udvikling af arkitekturen i Gentofte, og gør det nemmere at finde information om arkitektoniske emner og få et mere solidt grundlag at tale om arkitektur på.

Med arkitekturpolitikken er der formuleret en vision og fem grundlæggende værdier:

Vision

Arkitekturen i Gentofte viser respekt for kulturarven og mod til fornyelse. Vi skaber med omtanke - sammen. Med kvalitet, for livskvalitet. Det sker med øje for den enkeltes ønsker samt helheden og den grønne kommune.

Grundlæggende værdier

  • Respekt for arven - Mod til det nye
  • Anerkendelse af faglighed
  • Omtanke ved fortætning
  • Det grønne som grundlag
  • Dialog som form

Læs hele Gentofte Kommunes arkitekturpolitik