Bæredygtighedsstrategi

Gentofte Kommunes Bæredygtighedsstrategi har 6 indsatsområder, der alle skal medvirke til et mere bæredygtigt Gentofte.

Gentofte Sø

Gentofte Kommunes bæredygtighedsstrategi går under navnet "Sammen om et bæredygtigt Gentofte" og har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, øget livskvalitet og at fremme naturkvaliteten.

11 borgere og 5 politikere har sammen udarbejdet et forslag til bæredygtighedsstrategien, som en enig kommunalbestyrelse vedtog i 2017.

Strategien har 6 indsatsområder:

  • Ressourceforbrug
  • Mobilitet
  • Bygninger
  • Byrum
  • Det grønne og det blå
  • Klimatilpasning

Her kan du læse selve bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte". 

På hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk får du mulighed for at få sparring på en idé eller dele dine erfaringer og det er også her du kan få overblik over, hvad andre borgere/foreninger/virksomheder allerede er i gang med her i kommunen. Idéerne bygger på samarbejde, men kræver hænder og kreative hoveder for at kunne videreudvikles og føres ud i livet sammen med andre engagerede borgere, foreninger og virksomheder.

Hvem sad i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget bestod af 11 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:

Karen Riis Kjølbye (Formand)
Lisbeth Winther
Marie-Louise Andreassen
Louise Feilberg Levy
Marianne Zangenberg

Borgere:

Mikael Langrand Sørensen
Klaus Waage
Ulla Skou
Thomas Kveiborg
Rie Rohde
Frederik Bo Meldgaard
Nathalie Berg Heinild
Jonas Engberg
Hans Jürgen Stehr
Martin Kühn
Gustav Julius Rode Røygaard

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,