Erhvervspolitik

Gentoftes erhvervspolitik skal sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed for erhvervslivet i kommunen.

Politikken tager udgangspunkt i og bygger videre på Gentoftes lokale styrker, og den ligger i god tråd med den fælles vision, vi deler i Greater Copenhagen om at skabe vækst og arbejdspladser i hele regionen.

Det er en politik, der tager udgangspunkt i at bosætning og et godt erhvervsklima skal gå hånd i hånd – og understøtter en by i balance.

Med politikken sættes fokus på fem strategiske spor:

  • Byliv og erhvervsliv i balance – vi vil bygge på kultur- og handelsliv i balance
  • Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau
  • Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med
  • Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer
  • Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer. 

Med politikken er der skabt et godt fundament og en god ramme for de kommende års erhvervsindsatser, der skal sikre en udvikling i kommunens erhvervsliv, der støtter en by i balance. 

Tilblivelsen 

Erhvervspolitikken er blevet til i et samarbejde gennem et opgaveudvalg mellem repræsentanter fra kommunens virksomheder og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der gennem et forløb på 15 måneder satte fokus på, hvad vi kan gøre for at skabe de bedst mulige vilkår for kommunes virksomheder.

Læs Erhvervspolitik for Gentofte Kommune (pdf)