Handicaprådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Handicapråds medlemmer og stedfortrædere i perioden 2018 til 2021.

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

  • Bente Frimodt-Møller (stedfortræder Ulrik Borch)
  • Per Bruun Andersen (stedfortræder Andreas Weidinger)
  • Jesper Kamp Nielsen (stedfortræder Marianne Zangenberg)

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:

  • Jacob Monies (stedfortræder Mitzi Reinau) - formand for Handicaprådet
  • Jan Chr. Mollerup (stedfortræder Søren Bork) - næstformand for Handicaprådet
  • Elisabet Sinding (stedfortræder Lene Jelstrup)
  • Ina Ringgard Sørensen (stedfortræder Jørn Lagenholt)
  • Eva Dam (stedfortræder Hans Rasmussen) 

Forvaltningsrepræsentanter:

  • Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap Myndighed
  • Michael Holst – Planchef (stedfortræder Henning Uldal, Chef - Park & Vej). 


Handicaprådet i Gentofte kan kontaktes på mailadressen handicapradet@gentofte.dk