Aktindsigt

Ønsker du oplysninger om, hvorvidt der har verseret eller verserer sager i huslejenævnet vedrørende en ejendom eller en lejlighed? Er du interesseret i en afgørelse eller materialet, som er indgået i en sag?

Huslejenævnets virksomhed er undergivet lov om offentlighed i forvaltningen, hvilket indebærer, at der kan søges almindelig aktindsigt i sager og dokumenter ved huslejenævnet. Iht. offentlighedslovens § 4, stk. skal ansøgninger om aktindsigt angive de dokumenter eller den sag, som der ønskes aktindsigt i.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,