Frister for indbringelse af sager for huslejenævnet

I lejelovgivningen er der mange steder fastsat frister enten for lejers eller udlejers indbringelse af en sag for Huslejenævnet. En sag anses først for indbragt, når nævnet har modtaget sagen.

I lejelovgivningen er der mange steder fastsat frister for enten lejers eller udlejers indbringelse af en sag for huslejenævnet.

Huslejenævnets ekspeditionstid følger rådhusets åbningstider. Det indebærer, at modtagelse, uanset om der er tale om e-mails eller alm. breve, efter ekspeditionstids ophør den ene dag medfører, at brevet/e-mailen først anses for modtaget dagen efter. F.eks. vil en e-mail modtaget i huslejenævnets e-postkasse lørdag eftermiddag først anses for modtaget mandag kl. 8.00. E-mail adresse til Huslejenævnet er: huslejenaevn@gentofte.dk

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,