Hvilke lejemål er omfattet?

Det er ikke alle lejemål, som huslejenævnet kan behandle tvister om. Nedenfor følger en angivelse af, hvilke lejemål, som nævnet kan behandle tvister om. Bemærk dog, at ikke alle tvister kan behandles af nævnet. Se derfor også under ”Hvilke sager behandler huslejenævnet”.

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse.

For lejemål indgået før 13. juni 2010 skal den lejer, der er angivet i lejeaftalen, være en fysisk person. For lejemål indgået efter 13. juni 2010 har det ikke betydning, hvorvidt lejer er en fysisk eller en juridisk person, når blot der er tale om (delvis) beboelse.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en udlejet andelslejlighed eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse, som enten er en del af udlejers egen bolig eller er et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Der kan også være tale om, at en lejer fremlejer sit lejemål eller et eller flere værelser. I dette tilfælde vil både lejeforholdet mellem den oprindelige lejer (fremlejegiver) og den ny lejer (fremlejetager), og lejeforholdet mellem den oprindelige udlejer og lejer (fremlejegiver), være omfattet af reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,