Gennemgribende forbedrede lejemål

Hvis en udlejer moderniserer en beboelseslejlighed, har omfanget af arbejderne samt omkostningerne ved arbejdernes udførelse betydning for, hvordan lejen efter arbejdernes udførelse kan fastsættes.

Hvis udlejer har udført omfattende forbedringsarbejder i lejemålet, kan lejen fastsættes til et beløb, som normalt vil være højere end den beregnede omkostningsbestemte leje. Der er konkrete betingelser vedr. størrelse af den forbedringsudgift, der er afholdt, samt den tid, der er medgået til forbedringen, som skal være opfyldt, før reglerne om omkostningsbestemt leje kan fraviges. Lejen kan i sådanne tilfælde fastsættes skønsmæssigt til et beløb, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi for tilsvarende forbedrede lejemål.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,