Integrationsrådet

I Gentofte Kommune har der siden 1999 været et integrationsråd. Der sammensættes nyt integrationsråd hvert fjerde år.

Integrationsrådets opgaver: 

 • Integrationsrådet afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes i kommunen.
 • Forvaltningen i Gentofte Kommune skal drage omsorg for, at integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge/indvandrere og integration i kommunen så rådets viden, erfaringer og holdninger kan udnyttes i beslutningsprocessen.
 • Integrationsrådet skal tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integration.
 • Integrationsrådet skal medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge/indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune.
 • Integrationsrådet skal opsøge viden, erfaringer og synspunkter om integration og kulturmøde.
 • Integrationsrådet skal ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere holde sig orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.
 • Integrationsrådets medlemmer skal holde sig i tæt dialog med de organisationer, de repræsenterer, så integrationsdebatten og -indsatsen hele tiden er bredt forankret.

Rådet består af 15 medlemmer:

 • 6 er flygtninge eller indvandrere
 • 2 er fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 er fra Handelsstandsforeningen
 • 1 er fra Daginstitutionernes bestyrelser
 • 1 er fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger
 • 1 er fra Skolernes bestyrelser 
 • 2 er fra Netværksgruppen i Gentofte 
 • 1 er fra Håndværkerforeningen
Læs dagsordener og referater fra Integrationsrådet

Mød os på Facebook