Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, børneområdet, skoleområdet, idrætsforeningerne, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer. 

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Rådet har følgende medlemmer:

 • Ayesha Khwajazada (formand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Kosna Savage (næstformand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant 
 • Hamdi Abdirisak Ali, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Sahar Barkand, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Soleiman Gafuri, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Zakir Hussain Shahoo, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Søren B. Heisel, Kommunalbestyrelsen
 • Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen
 • Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
 • Ane Palsberg, bestyrelserne på skoleområdet
 • Pernille-Leeloo Ottosen Bach, bestyrelserne på daginstitutionsområdet
 • Michael Dall, Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune

En repræsentant for Handelstandsforeningen forventes udpeget efterfølgende.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,