Valgret

Der findes valgretsbetingelser til folketingsvalg og til kommunevalg. Læs kort om reglerne her.

Alle borgere, der er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og har dansk indfødsret (statsborgerskab) har valgret.

Personer der er under værgemål med fratagelse af den retslige handleevne, jf. Værgemålsloven § 6, har ikke valgret.

Valgretsbetingelser til kommunevalg

Valgret har enhver, der er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab) 
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge 
  • eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Vælgere, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har også valgret til kommunale og regionale valg som følge af en lovændring i 2016.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,