Frivillige værktøjskasse

Vi har samlet diverse blanketter, skabeloner mv., som I kan få brug for.

Her kan I finde de mest essentielle værktøjer.

Værktøj: Dialogmodel

Dialogmodellen kan hjælpe arbejdspladsen til at ’opleve’ samarbejdet med frivillige fra de frivilliges og borgerens perspektiv – fordele og udfordringer. Dernæst kan I se på muligheder og hvad I skal være opmærksomme på.

Hent dialogmodel for samarbejdet med frivillige

Værktøj: Blanketter 

Værktøj: Frivillighedsbrev til frivillige enkeltpersoner

Vi har udarbejdet en skabelon til et frivillighedsbrev som kan bruges som en slags tjek‐ liste, og på den måde sikre, at I får snakket med den frivillige om de formelle krav. Vi anbefaler, at den frivilliges kontaktperson på arbejdspladsen gennemgår frivillighedsbrevet sammen med den frivillige, hvorefter begge underskriver brevet. Nogle frivillige vil måske føle, at det er meget forpligtende at underskrive en skriftlig aftale, hvilket vi forsøgt at tage højde for i udformningen brevet. 

Det er ikke alle punkter i frivillighedsbrevet, der vil være lige relevante på den enkelte arbejdsplads. I må derfor vurdere fra gang til gang, hvilke punkter der er relevante i den konkrete situation.

Hent frivillighedsbrev (pdf)

Minimum af formalia: Vi tilstræber som minimum at få den frivilliges navn og kontaktinformationer, samt kontaktoplysninger på en pårørende, hvis der skulle ske den frivillige noget.

Værktøj: Forslag til samarbejdsaftale til samarbejde med etablerede foreninger eller organisationer. 

Det kan være relevant at rådgive de frivillige om følgende:

  • De særlige forhold for frivillige på dagpenge/efterløn m.v.
  • Børne‐ og straffeattester
  • Forsikringsforhold
  • Tavshedspligt

Hent samarbejdsaftale mellem kommunen og de etablerede foreninger eller organisationer (pdf)