Hvorfor samarbejde med frivillige?

Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen i det offentlige og øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Dermed bliver frivillige et værdifuldt supplement til de opgaver kommunen ellers løser.

At få frivillige ind på arbejdspladsen kan give ny energi og skabe andre muligheder. Eksempelvis er Cykling uden alder opstået ved at en borger med en rickshaw cykel henvendte sig på et plejecenter og spurgte om han ikke skulle cykle en tur med en af beboerne. Cykelturen blev så stor en succes at projektet nu er i 250 byer verden over!

Projektet er et godt eksempel på at de frivillige skaber merværdi i borgerens hverdag, når de bliver mødt med åbent sind og muligheder.

Her er andre mulige gevinster ved at samarbejde med frivillige:

  • Anderledes kontakt: Frivillige kan have kontakt til en medborger på en anden måde end en ansat, der gør det som en lønnet opgave
  • Kvalitet: Frivillige bidrager med en anden form for viden end jer som fagprofessionelle
  • Nye idéer: Frivillige kommer ind på arbejdspladsen med friske øjne og kan komme med nye idéer til hvordan en opgave kan løses
  • Andre kompetencer: Frivillige med forskellige baggrunde kan tilføre andre kompetencer til jeres arbejdsplads
  • Værdi for den frivillige: Frivillige kan eksempelvis få socialt netværk, meningsfulde opgaver, kompetenceudvikling mm.