Kom godt igang

Der findes ikke en fast skabelon for hvordan man samarbejder med frivillige, så det kan gribes an på flere forskellige måder. Dog er Kommunen som offentlig arbejdsplads forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer overholdes.

For at komme godt i gang bør I gøre jer nogle overvejelser om samarbejdet. Følgende punkter kan være et godt sted at starte:

 • Tag en intern snak på arbejdspladsen
  Definer hvorfor I ønsker samarbejdet og efterfølgende hvordan I ønsker at gøre det. Benyt eventuelt dialogmodellen
 • Sørg for ledelsesmæssig opbakning 
  Frivillighed kræver ledelsesmæssige ressourcer, da samarbejdet oftest fordrer en ekstra indsats for alle ansatte
 • Rekruttering af frivillige 
  I kan rekruttere på mange forskellige måder og det er op til den enkelte arbejdsplads at vælge en passende metode
 • Forventningsafstem med den frivillige 
  Få afstemt klare og tydelige rammer med den frivillige om hvad den frivillige kan og ikke kan på arbejdspladsen
 • Aftale med den frivillige 
  I kan lave en skriftlig aftale med den frivillige. Her kan I eksempelvis bruge et frivillighedsbrev
 • Love og regler
  Sørg for at I overholder alle gældende love og regler om samarbejde med frivillige

 

For et samlet overblik læs guiden: Guide til samarbejde med frivillige.