Viden om frivillighed

Her kan du finde nyttig viden om frivillighedsområdet.

Fakta og tal

Vil du vide mere om frivillighed i fakta og tal, så læs mere her:

Fakta og tal om frivillighed på frivillighed.dk.

Frivillighed blandt teenagere og seniorer - artikel af Global Contact, som er Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligprogram i udlandet.

Frivilligrådet 

Frivilligrådet er et nationalt politikudviklende organ, der er optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

Besøg Frivilligrådets hjemmeside

FRISE

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FRISE) er en landsdækkende medlemsorganisation for 82 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer,

Læs mere på FRISES hjemmeside.